WEB Archive Machine предварителен преглед

За достъп до запаметената страница въведете адреса на уебсайта в лентата за търсене и изберете услугата Web.Archive


archive cached pages

The Internet Archive Wayback Machine

Най-старият уеб архив прави копия на сайтове от 1996 г. насам. В автоматичен режим, на определени интервали, което ви позволява да видите историята на промените на страницата.

Brewster Kale откри нестопанска организация, която сега се нарича архив на интернет. Компанията събира копия от уеб страници, видео, графики, аудио записи, софтуер. Събраният материал се архивира и всеки може да получи безплатен достъп до него.

Интернет архивният Wayback Machine поддържа няколко API, по-специално JSON API, което позволява на разработчиците да създават приложения, които извличат данни от този архив. Ако искате само да видите последното, запазено в кешираното копие на уебстраницата на Google , можете да кликнете върху датата на в горната част на архивната страница. Ако имате нужда от по-старо копие, можете да изберете година и да кликнете върху дата в календара, за да видите уеб страницата, както изглежда на тази дата.

Как да използвате услугата


Service Browser Cached Pages

Посочете URL адреса

Името на сайта трябва да започва с http или https

Изберете система

Изберете търсачка от списъка

Преглед на резултата

В прозореца, който се отваря, прегледайте резултата от работата