GOOGLE PREDMEMORIJAD PAGES

Da biste pristupili spremljenoj stranici, unesite adresu web-lokacije u traku za pretraživanje i odaberite uslugu Google


google cached pages

Google cache čuva sve

Google posebno pohranjuje tekstove svih web-stranica kako bi ih ljudi mogli vidjeti ako web-lokacija nije dostupna.

Da biste pregledali verziju stranice iz Google predmemorije, u adresnu traku upišite: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.facebook.com/rozetka.ua. Gdje je https://www.facebook.com/rozetka.ua potrebno je zamijeniti adresu željene web-lokacije. Zbog toga dobivamo "snimak" stranice koju je Google napravio na određeni datum.

Vlasnici resursa na globalnom internetu trebaju znati da je Googleova web-predmemorija dobrovoljni sustav. Ako iz popisa spremljenih stranica morate izuzeti stranice portala, možete zabraniti snimanje fotografija. Da biste to učinili, dodajte metaoznaku na stranicu:

<meta name="robots" content="noarchive" >
Također odbijte ili dopustite predmemoriranje u uredu, ako imate odgovarajući račun. Instrukcija za PDF

Kako koristiti uslugu


Service Browser Cached Pages

Navedite URL

Naziv web-lokacije mora započeti s http ili https

Odaberite sustav

Odaberite tražilicu s popisa

Prikaz rezultata

U prozoru koji se otvori, pogledajte rezultat rada