BING КЕШ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ

За да пристапите до зачуваната страница, внесете ја адресата на страницата во лентата за пребарување и изберете ја Бинг услугата


bing cached pages

BING Пребарувач

Пребарувајте оддалечена страница во кешот на Бинг користејќи го операторот "url:" и поврзувајте се со оддалечената страница.

Ако треба да ги избришете веќе снимените слики од кешот на Бинг, ќе треба да испратите e-mail со барање, а потоа да ги потврдите вашите права на страницата. Во кешот, ќе видите од кој број е врската до тековната верзија на страницата.

Потоа кликнете на "копија" - пред URL се појавува кога ќе лебдиш. Овде тоа е кеш за одредена страница во Бинг! Забележете дека по извесно време страницата е отстранета од кешот на Google и станува целосно недостапна.

Како да ја користите услугата


Service Browser Cached Pages

Наведете url

Името на сајтот мора да започне со http или https

Изберете систем

Изберете пребарувач од листата

Прикажи резултат

Во прозорецот што се отвора, погледнете го резултатот од работата