CHROME ПРЕГЛЕД НА КЕШ

За да пристапите до зачуваната страница, внесете ја адресата на страницата во лентата за пребарување и изберете Google (само текст) услуга


chrome cached pages

CHROME

Во прелистувачот на Google Chrome, понекогаш корисниците треба да ја видат кеш меморијата на одредено место.

За да пристапите до која било индексирана страница, внесете го следното барање во лентата за пребарување:

[cache:https://cachedview.b4your.com]
копија на страницата се прикажува на екранот, следните информации се прикажани на горниот дел од екранот:

Датумот на последната заштеда, што ќе даде можност да процени дали понудените информации може да се променат. Постои и линк до сликата, која содржи само текст. Друг URL-адреса ќе го прикаже целиот изворен код кој ќе ги интересира веб-администраторите. Google не ги кешира слики.

Како да ја користите услугата


Service Browser Cached Pages

Наведете url

Името на сајтот мора да започне со http или https

Изберете систем

Изберете пребарувач од листата

Прикажи резултат

Во прозорецот што се отвора, погледнете го резултатот од работата