YAHOO КЕШ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ

За да пристапите до зачуваната страница, внесете ја адресата на веб страната во полето за пребарување и изберете ја Yahoo услугата


yahoo cached pages

YAHOO Пребарувач

Побарајте оддалечена страница во кешот Yahoo со помош на операторот "cache:" и линк до оддалечената страница.

Yahoo ги поддржува веб-страниците во случај тие да станат недостапни. Овие копии се зачувуваат во кешот на серверите за пребарување. Со кликнување на врската "Зачувана копија", ќе отворите резервна копија од веб-страницата.

Можете да користите копија од кешот на Јаху доколку саканата страница трае премногу долго за да се вчита или да не се вчитува. Референцата која води кон кеш на веб-страници на Google се разликува од вистинските линкови, така што тоа не влијае на промоцијата на кој било начин.

Како да ја користите услугата


Service Browser Cached Pages

Наведете url

Името на сајтот мора да започне со http или https

Изберете систем

Изберете пребарувач од листата

Прикажи резултат

Во прозорецот што се отвора, погледнете го резултатот од работата