CHROME CACHE VIEW

Aby uzyskać dostęp do zapisanej strony, wprowadź adres witryny na pasku wyszukiwania i wybierz Google (tylko tekst)


chrome cached pages

CHROME

W przeglądarce Google Chrome czasami użytkownicy muszą wyświetlać pamięć podręczną danej witryny.

Aby uzyskać dostęp do dowolnej zindeksowanej strony, wpisz następujące zapytanie w pasku wyszukiwania:

[cache:https://cachedview.b4your.com]
na ekranie wyświetlana jest kopia strony, w górnej części ekranu wyświetlane są następujące informacje:

Data ostatniego zapisu, która pozwoli ocenić, czy dostarczone informacje mogą ulec zmianie. Istnieje również link do obrazu, który zawiera tylko tekst. Inny adres URL wyświetli pełny kod źródłowy, który zainteresuje webmasterów. Google nie buforuje zdjęć.

Jak korzystać z usługi


Service Browser Cached Pages

Podaj adres URL

Nazwa witryny musi zaczynać się od http lub https

Wybierz system

Wybierz wyszukiwarkę z listy

Pokaż rezultat

W otwartym oknie wyświetl wynik pracy