STRONY GOOGLE CACHED

Aby uzyskać dostęp do zapisanej strony, wprowadź adres witryny na pasku wyszukiwania i wybierz usługę Google


google cached pages

Pamięć podręczna Google zachowuje wszystko

Google specjalnie przechowuje teksty wszystkich stron internetowych, aby ludzie mogli je przeglądać, jeśli witryna jest niedostępna.

Aby wyświetlić wersję strony z pamięci podręcznej Google, należy na pasku adresu wpisać: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.facebook.com/rozetka.ua. Gdzie https://www.facebook.com/rozetka.ua należy zamienić adres żądanej strony internetowej. W rezultacie otrzymujemy "migawkę" strony zrobionej przez Google w określonym dniu.

Właściciele zasobów w globalnym Internecie muszą wiedzieć, że pamięć podręczna witryny Google to system dobrowolny. Jeśli chcesz wykluczyć dowolne strony portalu z listy zapisanych stron, możesz zabronić wykonywania migawek. Aby to zrobić, dodaj metatag do strony:

<meta name="robots" content="noarchive" >
Również odmawiaj lub zezwól na buforowanie w biurze, jeśli masz odpowiednie konto. Instrukcja w formacie PDF

Jak korzystać z usługi


Service Browser Cached Pages

Podaj adres URL

Nazwa witryny musi zaczynać się od http lub https

Wybierz system

Wybierz wyszukiwarkę z listy

Pokaż rezultat

W otwartym oknie wyświetl wynik pracy