WEB Archive Machine Inspektim

Për të hyrë në faqen e ruajtur, futni adresën e faqes në shiritin e kërkimit dhe zgjidhni shërbimin Web.Archive


archive cached pages

The Internet Archive Wayback Machine

Arkivi më i vjetër në internet, bën kopje të faqeve që nga viti 1996. Në mënyrë automatike, në intervale të caktuara, që ju lejon të shihni historikun e ndryshimit të faqes.

Brewster Kale opened a nonprofit organization, which is now called the archive of the Internet. The company collects copies of web pages, videos, graphics, audio recordings, software. The collected material is archived, and anyone can get free access to it.

Internet Archive Wayback Machine mbështet disa API, veçanërisht API JSON, i cili lejon zhvilluesit të krijojnë aplikacione që nxjerrin të dhëna nga ky arkiv. Nëse vetëm doni të shihni të fundit të ruajtur në kopje të kopjuar të faqes së internetit google , mund të klikoni në datën në krye të faqes së arkivit. Nëse keni nevojë për një kopje më të vjetër, mund të zgjidhni një vit dhe klikoni një datë në kalendar për të parë faqen në internet ashtu siç dukej në atë datë.

Si ta përdorni shërbimin


Service Browser Cached Pages

Specifikoni url

Emri i faqes duhet të fillojë me http ose https

Zgjidhni një sistem

Zgjidh një motor kërkimi nga lista

Shiko rezultatin

Në dritaren që hapet, shikoni rezultatin e punës