BING CACHE SEARCH ENGINE

Për të hyrë në faqen e ruajtur, futni adresën e faqes në shiritin e kërkimit dhe zgjidhni shërbimin Bing


bing cached pages

BING Search engine

Kërkoni një faqe të largët në cache Bing duke përdorur operatorin "url:" dhe lidhjet në faqen e largët.

Nëse keni nevojë të fshini imazhet e ruajtura tashmë nga cache Bing, do t'ju duhet të dërgoni një e-mail me një kërkesë dhe më pas të konfirmoni të drejtat tuaja në këtë faqe interneti. Në cache, ju do të shihni, nga numri që është, një lidhje me versionin aktual të faqes.

Pastaj klikoni në "kopje" - para url shfaqet kur ju rri pezull. Këtu është cache për një faqe të veçantë në Bing! Vini re se pas një kohe të caktuar faqja hiqet nga cache e Google dhe bëhet plotësisht e paarritshme.

Si ta përdorni shërbimin


Service Browser Cached Pages

Specifikoni url

Emri i faqes duhet të fillojë me http ose https

Zgjidhni një sistem

Zgjidh një motor kërkimi nga lista

Shiko rezultatin

Në dritaren që hapet, shikoni rezultatin e punës