BING CACHE-SÖKMOTOR

För att komma åt den sparade sidan anger du webbplatsadressen i sökfältet och väljer tjänsten Bing


bing cached pages

BING Sökmotor

Sök efter en avlägsen sida i Bing-cacheminnet med användaren "url:" och länkar till fjärrsidan.

Om du behöver ta bort redan sparade bilder från Bing-cachen måste du skicka ett e-postmeddelande med en förfrågan och bekräfta sedan dina rättigheter till webbplatsen. I cachen kommer du att se, från vilket nummer det är en länk till den aktuella versionen av sidan.

Klicka sedan på "kopia" - framför url visas när du svävar. Här är cacheminnet för en viss sida i Bing! Observera att efter en viss tid är sidan borttagen från Googles cache och blir helt otillgänglig.

Så här använder du tjänsten


Service Browser Cached Pages

Ange webbadressen

Webbplatsnamnet måste börja med http eller https

Välj ett system

Välj en sökmotor från listan

Visa resultat

I fönstret som öppnas, se resultatet av arbetet