CHROME CACHE-VY

För att komma åt den sparade sidan anger du webbplatsadressen i sökfältet och väljer Google (endast text) -tjänsten


chrome cached pages

CHROME

I Google Chrome-webbläsaren behöver användare ibland visa cachelagret på en viss webbplats.

För att komma åt en indexerad sida anger du följande fråga i sökfältet:

[cache:https://cachedview.b4your.com]
en kopia av sidan visas på skärmen, följande information visas högst upp på skärmen:

Datumet för den sista sparade, vilket ger en möjlighet att bedöma huruvida den information som lämnats kan ändras. Det finns också en länk till bilden, som bara innehåller text. En annan webbadress kommer att visa den fullständiga källkoden som intresserar webmasters. Google cachar inte bilder.

Så här använder du tjänsten


Service Browser Cached Pages

Ange webbadressen

Webbplatsnamnet måste börja med http eller https

Välj ett system

Välj en sökmotor från listan

Visa resultat

I fönstret som öppnas, se resultatet av arbetet