YAHOO CACHE-SÖKMOTOR

För att komma åt den sparade sidan anger du webbplatsens adress i sökrutan och väljer tjänsten Yahoo


yahoo cached pages

YAHOO Sökmotor

Sök efter en avlägsen sida i Yahoo-cacheminnet med operatören "cache:" och en länk till fjärrsidan.

Yahoo säkerhetskopierar webbsidor om de blir otillgängliga. Dessa kopior lagras i cacheminnet på sökmotorns servrar. Genom att klicka på länken "Sparade kopior" öppnar du en säkerhetskopia av webbplatsen.

Du kan använda en kopia från Yahoo-cachen om den sida du vill ha tar för lång tid för att ladda eller inte ladda alls. Referens som leder till Google-cacheminnet skiljer sig från de verkliga länkarna, så det påverkar inte marknadsföringen på något sätt.

Så här använder du tjänsten


Service Browser Cached Pages

Ange webbadressen

Webbplatsnamnet måste börja med http eller https

Välj ett system

Välj en sökmotor från listan

Visa resultat

I fönstret som öppnas, se resultatet av arbetet